Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής

 

Τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Ι.Ν.Αγίας Βαρβάρας. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων για τη χρονιά 2017-2018 έχει ως ακολούθως:

Επίπεδο Ημέρα Ώρα
Πρώτο (παιδικό τμήμα) Τρίτη 19:00
Πρώτο Τετάρτη 19:00
Δεύτερο Τρίτη 18:15
Τρίτο Τετάρτη 19:45
Τέταρτο Τετάρτη 18:15
Πέμπτο Δευτέρα 20:00

 Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γιώργο Μυτιληναίο (99214567).

Κύλιση στην Αρχή