Ο Απόστολος Ανδρέας καταγόταν από την πόλη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου. Στην αρχή μαθήτευσε κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έπειτα όμως, μόλις άκουσε από το διδάσκαλό του το είδε ο Αμνός του Θεού (Ιω. α' 36), τον εγκατέλειψε και ακολούθησε το Χριστό. Ύστερα ο Ανδρέας προσέλκυσε στην αγάπη προς το Χριστό και τον αδερφό του Πέτρο.

 

Μετά από την Ανάληψη του Κυρίου και Πεντηκοστή ο Απόστολος Ανδρέας κήρυξε στη Βιθυνία, στις περιοχές περί τον Εύξεινο Πόντο, στα μέρη της Προποντίδας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκηδόνας και του Βυζαντίου, στη Θράκη και τη Μακεδονία και τα μέρη που φτάνουν ως το Δούναβη ποταμό, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και τα μέρη της Αχαΐας και ίδρυσε εκκλησίες. Και βέβαια σε κάθε πόλη συναντούσε τρομερές δυσκολίες και υπέφερε πολλά βάσανα, τα οποία ξεπερνούσε με τη χάρη και τη βοήθεια του Χριστού.

 

Εκεί στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην πόλη της Πάτρας με το ιεραποστολικό του έργο και τα θαύματα του πολύ γρήγορα προσέλκυσε στο Χριστό όλη την πόλη. Ο Αιγεάτης, ο ανθύπατος της πόλης, οργίστηκε πολύ κατά του Αποστόλου, γιατί θεραπεύτηκε από τον Απόστολο και πίστεψε στον Χριστό και η σύζυγός του. Τόσο πολύ θύμωσε, ώστε τον σταύρωσε σε σταυρό με σχήμα Χ, με το κεφάλι προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Ανδρέας τελειώθηκε και παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Ιησού Χριστού στην ηλικία των ογδόντα ετών. Το ιερό λείψανό του, αργότερα, μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Στην Πάτρα παραμένει σήμερα η τίμια κάρα του Αποστόλου, η οποία βρίσκεται σε μεγαλοπρεπή ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του.

 

Η παράδοση συνδέει τον Απόστολο Ανδρέα και με την Κύπρο. Όταν κάποτε ο Απόστολος βρέθηκε στην Καρπασία βοήθησε με την προσευχή του τους ναύτες ενός καραβιού να βρουν νερό και θεράπευσε τον τυφλό γιο του καπετάνιου. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο καπετάνιος και οι ναύτες βαφτίστηκαν από τον Απόστολο. Αργότερα μετά από το μαρτύριο του Αποστόλου, ο καπετάνιος έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν του στην Καρπασία, στο μέρος που είχαν βρει νερό. Τα επόμενα χρόνια κτίστηκε μεγάλος ναός, κελιά για μοναχούς και έγινε το σημερινό μοναστήρι του Αποστόλου.

 

Είθε να έχουμε τις πρεσβείες του Μεγάλου Αποστόλου και προστάτη της Κύπρου μας.

 

 

 

 

Απολυτίκιο (ήχος δ')

Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδελφος τον Δεσπότην των όλων, Ανδρέα, ικέτευε, ειρήνην, τη οικουμένη δωρήσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

 

Κοντάκιο (ήχος β')

Τον της ανδρείας επώνυμον θεηγόρον και μαθητών τον πρωτόκλητον του Σωτήρος Πέτρον τον σύγγονον ευφημήσωμεν ότι, πάλαι τούτω και νυν εκέκραγεν, ευρήκαμεν δεύτε τον ποθούμενον.

 

Απολυτίκιο έτερο (ήχος α')

Φωνήν του βαπτιστού του βοώντος ακούσας αμνόν τον του Θεού ηκολούθησας χαίρων Ανδρέα παμμακάριστε, Αποστόλων πρωτόκλητε. Όθεν έθνεσι την σωτηρίαν κηρύξας και εν αίματι υπέρ Χριστού εναθλήσας αξίως τιμάσαι νυν.

 

Μεγαλυνάριο του Αγίου Ανδρέα

Χαίροις ο Πρωτόκλητος μαθητής χαίροις σωφροσύνης και ανδρείας στήλη λαμπρά, χαίροις ο του πάθους κοινωνός του Κυρίου Απόστολε θεόπτα, Ανδρέα πάντιμε.

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή