Ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα 2017

Μήνας Ιούλιος

2 Ιουλίου 2017 πατήστε εδώ

9 Ιουλίου 2017 πατήστε εδώ

16 Ιουλίου 2017 πατήστε εδώ

23 Ιουλίου 2017 πατήστε εδώ

30 Ιουλίου 2017 πατήστε εδώ

Κύλιση στην Αρχή