Εκκλησία της Κύπρου 

 

Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
Ιερά Μητρόπολις Πάφου Ιερά Μητρόπολις Κύκκου και Τηλλυρίας
Ιερά Μητρόπολις Κιτίου Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής
Ιερά Μητρόπολις Μόρφου Ιερά Μητρόπολις Τριμυθούντος
Κύλιση στην Αρχή